Skåp 2192

Skap

 

…eller Wellpappskåpet som det också kallas.

Det ovanliga och nytänkande med Josef Franks formgivning av skåp 2192 är att dekoren bildas av skuggeffekten som de wellpappsliknande dörrarna ger. Josef Frank ritade skåp 2192 år 1954.

 

wellpapp

 


Laddar