Hamnmagasinets historia

Det ursprungliga magasinet byggdes mellan åren 1923-34 i sju plan och rymde då 50 000 säckar mjöl. Ytterligare fyra våningsplan byggdes till 1944. I och med att magasinet byggdes i etapper ser våningarna olika ut. Detsamma gäller teglet på byggnaden. Ingen tegelsten i Hamnmagasinet är den andra likt. På den tiden tegelstenarna som finns i huset tillverkades var det svårt att hålla en jämn temperatur i ugnarna, så både färg och form varierar från varje tegelsten, som i snitt väger hela 6,5 kg styck!

Annons

bild hamnmagasinet


Laddar