Arkitekten bakom Hamnmagasinet

Hamnmagasinet byggdes på 1920-talet som ett tillägg till kvarnen Tre Kronor från 1800-talet och har främst använts som sädesmagasin. Igår eftermiddag fick vi möjligheten att ställa ett par frågor till Andreas Palme, arkitekt på Total arkitektur, som förvandlat det gamla magasinet till ett bostadshus.

Annons

Hur skulle du beskriva Hamnmagasinet?
Huset är i grunden en bruksbyggnad men av det mer pampiga slaget. Volymen imponerande kraftfull. En stadig monolit – en byggnad med mycket stark identitet. Att utveckla ”Staden på vattnet” borde också vara att bättre ta till vara dess vatten. Att bo och verka vid vattnet – Hamnmagasinet är del av den positiva utvecklingen.

ANDREA~1

 

Vad var den största utmaningen med ombyggnaden av Hamnmagasinet?
Det är viktigt att vårda sin kulturs historia. Att den berättelse som en byggnad och dess kontext har att bidra med inte går förlorad. Vårt svar och vår utmaning blev att vårda byggnadens karaktär – monoliten, helheten – men inte falla till  föga för pastisch. Vi ville söka en ärlighet och tydlighet i våra ändringar och tillägg. Att göra byggnadens historia avläsbar och erbjuda en ingång till en fördjupad förståelse för platsens historia. En tråd att börja nysta för den nyfikne. Det handlar också om att så ett frö till nytt liv på platsen. Att lägga grunden för byggnadens framtida roll.

Vem tänkte du skulle bo här?
Hamnmagasinet är det första ombyggnadsprojektet på Kvarnholmen. Vi såg för oss de boende som pionjärer – de som tillsammans kan forma stadsdelens identitet!

 

P:è0ë1 Nacka, KvarnholmenA Uppdrag5 Projektering56 Bygghand

 


Laddar